ثبت پیام اینترنتی
این صفحه مربوط به ثبت مشکلات شهر توسط شهروند می باشد و همچنین می توان پیشهاد های سازنده را نیز ثبت کرد. تا خدمات دهی به شهر با سرعت بیشتری انجام پذیرد.مشخصات پیام
طبقه موضوع *
گروه موضوع *
موضوع *
منطقه *
ناحیه
شرح موضوع *
نشانی *
اطلاعات شهروند
نام *  
نام خانوادگی *  
تلفن
تلفن همراه  
پست الکترونیکی  
نشانی

پیوست
نوع پیوست *
فایل پیوست
*
 
شرح پیوست *  
حداکثر حجم مجاز

 
تصویر امنیتی
تغییر تصویر امنیتیخواندن تصویر امنیتی
 
کد امنیتی *